Skip to main content

PRODUKTY

alpla czech republic

Odbornost ze zkušenosti

Naše odborné znalosti v oblasti konzultací se zákazníky vycházejí z více než 60 let zkušeností v oblasti zpracování plastů. Ať už se jedná o design, výběr materiálů nebo vhodnou výrobní technologii. Spolupracujeme s našimi zákazníky na vývoji konkurenčních, vysoce kvalitních a atraktivních obalových řešení.

Design produktu

Design produktu

Naši kreativní návrháři rozvíjejí ideální koncept designu pro příslušný trh. Od prvních náčrtů je kromě tvaru a barvy kladen důraz na technickou proveditelnost.

ALPLA provedla v průběhu šesti desetiletí tisíce návrhů. Od koncepčních až po tradiční technické návrhy pokrýváme celou škálu služeb.

Modelování a simulace

Modelování a simulace

My nápady kontrolujeme v rané fázi, abychom dosáhli našich cílů co nejefektivněji. Naše oddělení pro modelování a simulaci pomocí počítačových modelů testuje, zda vyvinutý produkt splňuje požadavky zákazníků během fáze návrhu. Výhody „virtuální metody“ jsou zřejmé: šetří čas a náklady. Než budou vytvořeny pilotní nástroje nebo vyrobeny vzorky, naši návrháři již mohou začít s optimalizací.

Konstrukce nástrojů

Konstrukce nástrojů

Ve společnosti ALPLA dáváme přednost výrobě vlastních nástrojů. Naše vlastní ultramoderní vstřikovací formy zajišťují, že jsme nezávislí na dodavatelích a že naše vývojové procesy mají potřebnou flexibilitu. K zajištění efektivních výrobních procesů a optimalizovaných časů cyklů jsou zapotřebí optimální nástroje s nízkými náklady na údržbu. Neustále vyvíjíme další technologie.

Abychom pokryli poptávky, spolupracujeme také s vybranými partnery pro konstrukci, kteří jsou certifikováni ALPLA.

Technologie zpracování

Technologie zpracování

Než bude možné hromadně vyrábět obaly, náš tým odborníků v našem oddělení technologických procesů definuje parametry výroby, aby co nejefektivněji splňoval požadovaná kritéria kvality. Výrobní podmínky jsou simulovány a proces je neustále zlepšován, dokud kvalita a efektivita výroby nesplňují náročné požadavky.

Rychlost uvedení na trh

Rychlost uvedení na trh

Protože ALPLA může nabídnout široké portfolio služeb, naši zákazníci dostanou vzorky na základě svých specifikací během několika týdnů.

Nastavení cookies